Mineraler
Innenfor et område med en radius på ca 20 km finnes et utall med mineralgruver.
I mange av disse gruvene kan man lete etter og finne mange fine og også sjeldne mineraler. Som eksempel kan nevnes Evje mineralsti, dette er et område med 5 mineralgruver og 2 nikkelgruver som er bundet sammen av en vakker natursti, her kan du ta med hele familien på en hyggelig dagstur.
Vi vil også spesielt nevne Knipan og Håland gruver i Iveland hvor det er funnet mange sjeldne mineraler.

Gocart
7 km sør for Evje camping ligger en meget flott gocartbane. Her kan man leie gocart og kjøre på en 1100 m lang bane.

Dyre og fritidspark
Kristiansand dyre og fritidspark ligger bare ca 70 km fra Evje camping.
For mer informasjon besøk nettsidene til Kristiansand dyre og fritidspark.