Evje og Hornnes museum

Evje og Hornnes museum bør besøkes. Museet har en meget fin og sjelden utstilling av områdets mineraler. Museet ligger ved Fennefossen ca 0,3km nord for Evje camping. Gården museet ligger i, er fra 1804. Gården var et senter for Haugianerene i Setesdal. Hans Nielsen Hauge kom til dalen i 1803, og året etter bygde han ei papirmølle ved fossen. Den gav 20 arbeidsplasser og danner noe av bakgrunnsmaterialet for boka «Skipper Worse» av Alexander L. Kielland. Museet inneholder også interiør fra gamle Evje apotek (1910-1974). En gammel skolestue er også innredet her.