Evje camping kan tilby svært gode fiskemuligheter.
Campingen ligger ved elva Otra, og her kan du fiske etter 3 typer fisk, Ørret, Abbor og Bleke.
Bleka er en lokal stamme av den Atlantiske laksen som har utviklet seg her i området siden siste istid.