Damplokomotivet setesdalsbanen fra 1896.
Setesdalsbanen er en smalsporet museumsjernbane fra 1896. Lokomotivet har en kullfyrt dampmaskin. Toget går fortsatt i rutetrafikk i turistsesongen.Setesdalsbanen ligger ca 50 km sør for Evje camping.

Dampbåten Bjoren fra 1867
Bjoren er en gammel vedfyrt dampbåt fra 1867. Den går på Byglandsfjorden 12 km nord for Evje camping. Med denne dampbåten kan du ta turer på Byglandsfjorden. Den går i rutetrafikk i turistsesongen. Kan også sjartres.

710n01

 

Setesdal settefisk:
Setesdal settefisk ligger 7 km nord for Evje camping. Fiskeanlegget produserer hvert år ca 150000 settefisk, av disse blir 100000 sommergamle blekeyngel satt ut fra Byglandsfjorden til Kilefjorden.

download

Kunst
Setesdalen har mange kunstnere. Det er både sølvsmeder, rosemalere og kunstmalere.

Hornnes kirke
Hornnes kirke fra 1828, finner du 2 km sør for Evje camping. Den eldste kirka i Hornnes er omtalt i 1327, og har trolig vert en stavkirke. Nåværende kirke er bygget som en laftekirke i den spesielle 8-kant formen.